Μια ανοιξιάτικη φωτογραφία μέσα στο καταχείμωνο.

About the author